Kompetencje komunikacyjne współczesnego bibliotekarza

Autor

  • Adnieszka Folga Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Biblioteka Główna

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.6

Słowa kluczowe:

Librarian, librarian's image, librarian's competences, communication competences

Abstrakt

The aim of this article is to attempt to answer the question of which characteristics should a modern-day librarian have in order to properly function in the changing environment, as well as realize the tasks placed before him. The work includes the concept of competences and their division, focusing especially on the communication competences. It also presents the necessity for constant education, and taking care of own development.

 

Bibliografia

Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2016.

Colman A. M., Słownik psychologii, Warszawa 2009.

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Warszawa 2002.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska, Wrocław 1976.

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004.

Firlej-Buzon A., Bibliotekarz – stereotypy, uprzedzenia oraz perspektywy promocji wizerunku, [w:] Public relations : biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, red. M. Kocójowa, Kraków 2004.

Jankowiak A., Krupiński R., Słownik psychologiczny [Dokument elektroniczny] : leksykon ludzkich zachowań, Konin 2012.

Jeruszka U., Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2016.

Kanczak A., Szołtysik K., Czy w bibliotece XXI wieku jest miejsce dla bibliotekarza?, [W:] Konferencja Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? Łódź 19-21.06.2006 , Łódź 2016 - http://eprints.rclis.org/9185/1/kanczak.pdf [2017.06.29].

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji - http://www.sbp.pl/repository/dlabibliotekarzy/kodeksetyki.pdf [2017.06.29].

Kozak A., Sowińska-Wróbel A., Siła lidera : jak efektywnie zarządzać : doświadczenia z polskiego rynku, Warszawa 2016.

Majewska M., Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych, [w:] Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym : edukacja - informacja – media, red. M. Drzewiecki, M. Majewska, Warszawa, 2005.

Morreale S. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza, umiejętności, Warszawa, 2015.

Orczyk J., Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2009, nr 3-4, s. 19-32.

Podręczny słownik bibliotekarza, ed. G. Czapnik, Z. Gruszka, Warszawa 2011.

Sajkiewicz A., Organizacja i kierowanie, [w:] Zasoby ludzkie w firmie : organizacja, kierowanie, ekonomika : podręcznik, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2000.

Sennett R., Wypaczenie charakteru. Wpływ pracy zarobkowej na prywatne życie ludzi w nowym kapitalizmie, [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008.

Uniwersalny model kompetencyjny: podręcznik użytkownika - http://katalizatorinnowacji.pl/uploads/files/0/145/Kompetencje_book.pdf [2017.06.29].

Wojciechowska M., Zarządzanie rozwojem kompetencji zawodowych kadry bibliotek [w:] Bibliotekarz : zawód czy powołanie, red. M. Geryk, Gdańsk 2010.

Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy : praca zbiorowa, red. M. Wojciechowska, Warszawa 2016.

Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003, [red. J. Nowicki], Warszawa 2003.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-23

Jak cytować

Folga, A. (2018). Kompetencje komunikacyjne współczesnego bibliotekarza. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 67–74. https://doi.org/10.24917/20811861.15.6

Numer

Dział

Artykuły / Articles