[1]
Wrona, G. 2023. Między Krakowem a Lwowem, czyli szkic biograficzny Ewy Wójcik. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 20, (mar. 2023), 5–10. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.20.1.