[1]
Kwiecień, S. i Langer, B. 2023. Prasa, książka, biblioteka: analiza dorobku publikacyjnego Ewy Wójcik za lata 1990–2020. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 20, (mar. 2023), 11–24. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.20.2.