[1]
Pietrzkiewicz, I. 2023. Mundus librorum w Nieświeżu. Magnacka tożsamość a duchowość zakonna. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 20, (mar. 2023), 36–50. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.20.4.