[1]
Seroka, K. 2023. O kobietach w drukarstwie i typografii. Przyczynek. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 20, (mar. 2023), 51–75. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.20.5.