[1]
Makles, K. 2023. Materialne dziedzictwo Baworovianum – przyczynek do rekonstrukcji przestrzeni Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 20, (mar. 2023), 122–140. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.20.9.