[1]
Frączek, Z. 2023. Rozwijanie umiejętności czytania i czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej, w świetle programów nauczania i wskazań do realizacji nowych programów szkolnych. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 20, (mar. 2023), 182–201. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.20.12.