[1]
Adamus-Kowalska , J. 2023. Zastosowanie technologii archiwizacji Internetu w identyfikacji i ratowaniu cyfrowego dziedzictwa kulturowego Ukrainy. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 20, (kwi. 2023), 596–611. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.20.37.