[1]
Bereźnicka, M. 2023. Media - szanse, wyzwania i zagrożenia a potrzeba edukacji medialnej. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 20, (mar. 2023), 641–660. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.20.40.