[1]
Bangrowska, A. 2023. Ochrona dziedzictwa narodowego przed szkodliwym działaniem mikrobiologicznym. Warunki i środki zapobiegawcze. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 20, (mar. 2023), 309–319. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.20.19.