[1]
Hombek, D. 2024. Z dziejów wrocławskiej bibliologii. Kultura książki w działalności Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego: (Bożena Koredczuk, Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych. Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953–2003), Wrocław–Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, 2021, ss. 506 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 4086), ISSN 0239-6661 (AUWr), ISBN 978-83-229-3761-7). AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 21, (mar. 2024), 575–581. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.21.37.