[1]
Konopka, M. 2001. Zainteresowanie poezją w środowisku lwowskich rzemieślników na przykładzie wypożyczeń w bibliotece Stowarzyszenia “Gwiazda”. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 1, (kwi. 2001), 61–68.