[1]
Toczek, A. 2010. Aktywność historyków sensu stricto w działalności katedr Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego (1860–1918). AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 8, (grudz. 2010), 15–28.