[1]
Pietrzkiewicz, I. 2021. Książki z kolekcji magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim – interdyscyplinarne opracowanie i metodologia badań. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 19, (grudz. 2021), 35–46. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.19.3.