[1]
Kwiecień, S. i Langer, B. 2018. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tożsamość – Niepodległość – Media” – Rola mediów w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości narodowej oraz budowie państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–2018 (Kraków, 15–16 listopada 2018 roku). AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 16, (cze. 2018), 364–367. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.16.26.