[1]
Gajak-Toczek, M. 2019. Perspektywa aksjologiczna w Wypisach polskich Stanisława Tarnowskiego i Franciszka Próchnickiego. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 17, (cze. 2019), 142–162. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.17.10.