[1]
Koredczuk, B. 2019. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wojna i książka. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze”. Poznań, 13–15 listopada 2019 roku. AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 17, (cze. 2019), 434–439. DOI:https://doi.org/10.24917/20811861.17.34.