(1)
Wrona, G. Między Krakowem a Lwowem, Czyli Szkic Biograficzny Ewy Wójcik. AUPC SBSP 2023, 20, 5-10.