(1)
Kwiecień, S.; Langer, B. Prasa, książka, Biblioteka: Analiza Dorobku Publikacyjnego Ewy Wójcik Za Lata 1990–2020. AUPC SBSP 2023, 20, 11-24.