(1)
Seroka, K. O Kobietach W Drukarstwie I Typografii. Przyczynek. AUPC SBSP 2023, 20, 51-75.