(1)
Oxenius, S. Wiedeńskie Kontakty Lwowskich Bibliotekarzy. Z dziejów Austriackiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy. AUPC SBSP 2023, 20, 106-121.