(1)
Makles, K. Materialne Dziedzictwo Baworovianum – Przyczynek Do Rekonstrukcji Przestrzeni Biblioteki Fundacji Wiktora Hr. Baworowskiego We Lwowie. AUPC SBSP 2023, 20, 122-140.