(1)
Łakomy-Chłosta, A. Działalność Wydawnicza I Graficzna Wiener Werkstätte Jako Przejaw Ruchu Artystycznego Arts and Crafts W Europejskiej Kulturze Pierwszej połowy XX W. AUPC SBSP 2023, 20, 202-212.