(1)
Matczuk, A. Maria Mazankówna-Friedbergowa (1900–1993) – Zapomniana Specjalistka Od Bibliografii Historii Polskiej. AUPC SBSP 2023, 20, 213-232.