(1)
Chamera-Nowak, A. „Autentyczna interpretacja”. (Nie)przestrzeganie Prawa Autorskiego I Konwencji międzynarodowych W Stosunku Do wydawców I twórców Zagranicznych W Czasie Stalinizmu W świetle materiałów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego I Księgarstwa. AUPC SBSP 2023, 20, 247-264.