(1)
Czesak, N.; Mazur, H. Archiwa Polskie W Wikipedii – Analiza zawartości Haseł. AUPC SBSP 2023, 20, 577-595.