(1)
Wachowicz, M.; Antczak, M. Kanały Typu Commentary (dramowe) W Polskim Serwisie YouTube: Rozważania Terminologiczne wokół Nowego Przedmiotu Badań. AUPC SBSP 2023, 20, 661-682.