(1)
Szalach, A.; OsiƄska, V.; Jankowska, A. Wykorzystanie Eye Trackingu Do Analizy Wizualnych Informacji Statystycznych. AUPC SBSP 2023, 20, 772-786.