(1)
Bangrowska, A. Ochrona Dziedzictwa Narodowego Przed Szkodliwym działaniem Mikrobiologicznym. Warunki I środki Zapobiegawcze. AUPC SBSP 2023, 20, 309-319.