(1)
Jaworski, ks. P.; Juśko, P. Wychowanie Obywatelsko-Patriotyczne Na łamach Czasopisma „Dziś I Jutro” W Okresie międzywojennym. AUPC SBSP 2023, 20, 488-516.