(1)
Gmiterek, G.; Jawor, A.; Markowska-Manista, U.; Woźniak-Kasperek, J. Polskie Biblioteki Publiczne W Obliczu Wyzwań dotyczących Migracji Z Ukrainy. Propozycja Metodologii Badań. AUPC SBSP 2023, 20, 320-333.