(1)
Pamuła-Cieślak, N. Biblioteki Wobec Pandemii COVID-19. Studium Przypadku Wybranych Profili Polskich Bibliotek Na Instagramie. AUPC SBSP 2023, 20, 334-372.