(1)
Dombrovska, M.; Valjentova, L. Zachowania Informacyjne Czeskich I słowackich studentów W Czasie Pandemii COVID-19 Z Naciskiem Na Hoaxes I Misinformation. AUPC SBSP 2023, 20, 373-378.