(1)
Gzella, G. Dionizy Królikowski (1862-1836) - Wielkopolski Dziennikarz, Literat I tłumacz. AUPC SBSP 2023, 20, 447-455.