(1)
Chmielewski, P. D.; Kowalska-Chrzanowska, M. .; Krysiński, P. Możliwości Wykorzystania Technologii Blockchain W Bibliotekach Akademickich. AUPC SBSP 2024, 21, 312-336.