(1)
Konopka, M. Zainteresowanie Poezją W środowisku Lwowskich rzemieślników Na przykładzie wypożyczeń W Bibliotece Stowarzyszenia “Gwiazda”. AUPC SBSP 2001, 1, 61-68.