(1)
Gruca, A. Działalność Ks. Mariana Leona Fulmana Na Rzecz Bibliotek Parafialnych W Królestwie Polskim Na początku XX Wieku. AUPC SBSP 2024, 21, 175-187.