(1)
Zinkow, L. Wielokulturowość I Studia Kulturowe – Nowe Tomy W Serii Słowniki społeczne. AUPC SBSP 2024, 21, 589-592.