(1)
Andrusiewicz, P. Ewolucja Portali Horyzontalnych W XXI Wieku Na przykładzie Strony głównej Onetu. AUPC SBSP 2018, 15, 392-401.