(1)
Toczek, A. Bibliografia Publikacji Prof. UP Dr Hab. Henryki Kramarz. AUPC SBSP 2011, 9, 10-21.