(1)
Langer, B. Demonologia W Kopalni Kreowanej Przez Gustawa Morcinka. AUPC SBSP 2011, 9, 107-119.