(1)
Toczek, A. Zainteresowania twórcze Lwowskiego środowiska Historycznego Okresu Autonomii Galicyjskiej W Zakresie Nauk Pomocniczych Historii. AUPC SBSP 2011, 9, 142-156.