(1)
Toczek, A. Aktywność historyków Sensu Stricto W działalności Katedr Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego (1860–1918). AUPC SBSP 2010, 8, 15-28.