(1)
Pietrzkiewicz, I. Książki Z Kolekcji Magnackich W Wielkim Księstwie Litewskim – Interdyscyplinarne Opracowanie I Metodologia Badań. AUPC SBSP 2021, 19, 35-46.