(1)
Kwiecień, S.; Langer, B. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tożsamość – Niepodległość – Media” – Rola mediów W kształtowaniu I Umacnianiu tożsamości Narodowej Oraz Budowie państw Europy Środkowo-Wschodniej W Latach 1918–2018 (Kraków, 15–16 Listopada 2018 Roku). AUPC SBSP 2018, 16, 364-367.