(1)
Pietrzkiewicz, I. Działalność komitetów Do podziału Bibliotek Poklasztornych Na Terenie północno-Zachodnich Guberni byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego Po Powstaniu Listopadowym. AUPC SBSP 2019, 17, 3-21.