(1)
Budrewicz, T. Odczyty Publiczne Stanisława Tarnowskiego. AUPC SBSP 2019, 17, 73-85.