(1)
Węgrzyn, I. Charon. Stanisław Tarnowski I dziewiętnastowieczna Sztuka pamięci. AUPC SBSP 2019, 17, 86-109.