(1)
Koehler, K. Stanisław Tarnowski Jako Badacz dziejów myśli Politycznej. AUPC SBSP 2019, 17, 110-116.