(1)
Kostecki, J. Carska Cenzura Zagraniczna Wobec Publikacji Stanisława Tarnowskiego (1871–1914). AUPC SBSP 2019, 17, 117-132.